Αφού ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση και ανάλογα με τον τομέα που επιθυμεί ο ιστιοπλόος να επικεντρώσει, οργανώνονται οι εξής δραστηριότητες:

Προχωρημένα τμήματα:

Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση περισσότερων γνώσεων πάνω στις ρυθμίσεις των πανιών, στον χειρισμό του μπαλονιού, στην ιστιοπλοΐα με «χοντρό» καιρό και η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σε θέματα ναυτιλίας και ναυτικής τέχνης.

 • Ακολουθούν την βασική εκπαίδευση.
 • Διάρκεια των μαθημάτων δύο (2) μήνες, κάθε Σάββατο ή Κυριακή.
 • Συμπεριλαμβάνουν πρακτικά μαθήματα:
 • Απόκτηση περισσότερων εμπειριών σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.
 • Διεύρυνση των γνώσεων αεροδυναμικής και τριμαρίσματος των πανιών.
 • Αλλαγές στο σχήμα («βάθος») του πανιού ανάλογα με την πλεύση και τις καιρικές συνθήκες (άνεμος – κυματισμός).
 • Το μπαλόνι: βιράρισμα – μαϊνάρισμα – τριμάρισμα.
 • Αλλαγές πανιών: τζένοα Νο1 σε Νο3 και το αντίθετο (βίρα – μάινα), μπαλόνι σε τζένοα και το αντίθετο.
 • Εκτέλεση ασκήσεων χειρισμών του σκάφους στο λιμάνι.
 • Εκτέλεση ασκήσεων ναυτιλίας, ασφάλεια πλου.

Σημείωση: Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον προσανατολισμό (αγωνιστική ιστιοπλοΐα ή κρουαζιέρα) των εκπαιδευομένων δίνεται περισσότερη έμφαση σε κάποια από τα προηγούμενα.

Αγωνιστικά τμήματα:

Αποτελούν συνέχεια των προχωρημένων τμημάτων.
Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται αγωνιστικές τεχνικές στις ρυθμίσεις των πανιών και στο ταξίδεμα του σκάφους, κανονισμούς αγώνων ενώ παράλληλα λαμβάνουν μέρος σε αγώνες στην περιοχή του Σαρωνικού.

 • Ακολουθούν την προχωρημένη εκπαίδευση.
 • Τα μαθήματα και οι προπονήσεις γίνονται καθ’ όλο το έτος.
 • Συμπεριλαμβάνουν πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση:
 • Γνωριμία με ην αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης (θεωρητικό).
 • Κανονισμοί αγώνων (θεωρητικό).
 • Κατανομή αρμοδιοτήτων στο πλήρωμα ανάλογα με τις δυνατότητες, γνώσεις και επιθυμία του κάθε μέλους.
 • Αγωνιστική προπόνηση, έχοντας, κάθε μέλος, συγκεκριμένη αρμοδιότητα, με σκοπό την καλύτερη συνεργασία του πληρώματος ώστε οι ασκήσεις να γίνονται με ταχύτητα και ακρίβεια.
 • Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον αγώνες ανοικτής θαλάσσης.

Εκπαιδευτικά τριήμερα:

Οργανώνονται όποτε επιθυμούν οι εκπαιδευόμενοι, μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, πάντοτε με την εποπτεία και καθοδήγηση εκπαιδευτών της σχολής ή έμπειρων ιστιοπλόων.

 • Ακολουθούν την βασική εκπαίδευση και μπορούν να γίνουν οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο (εκτός των μηνών Ιουνίου - Ιουλίου – Αυγούστου) επιθυμούν οι εκπαιδευόμενοι.
 • Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ναυλώνεται το κατάλληλο σκάφος με την παρουσία έμπειρου κυβερνήτη.
 • Συμπεριλαμβάνουν ένα τριήμερο ταξίδι στα νησιά του Σαρωνικού με σκοπό την απόκτηση εμπειριών ναυτιλίας, προσέγγισης σε λιμάνια, αγκυροβολίας.

 

proponisi agwnistikou