«ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2008»

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣΑΓΩΝΑΣΑΝΟΙΚΤΗΣΘΑΛΑΣΣΗΣΓΙΑΣΚΑΦΗ, ORCi, ORC Club, IRC και Platu 25 ΣΤΙΣ 3 & 4 ΜΑΪΟΥ 2008

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ORCiA

 

Προκήρυξη
Οδηγίες πλού

Τελικά αποτελέσματα