«ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2009»

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ORCi, IRC, ORC Club και Platu 25 ΣΤΙΣ 9 & 10 ΜΑΪΟΥ 2009

Οδηγίες πλού

Παράρτημα Α

Ανακοίνωση 1η

Ανακοίνωση 2η

Φύλλα έναρξης Ιστιοδρομιών

Αποτελέσματα πρώτης ημέρας

Αποτελέσματα δεύτερης ημέρας  και τελικά αποτελέσματα