Έναρξη νέας εκπαιδευτικής περιόδου: τον Μάιο 2020 και καθ' οσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, γίνονται on line διαδραστικά μαθήματα, με απ'ευθείας συνομιλία με τον εκπαιδευτή

Επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και το κόστος.