Η συντήρηση ενός ιστιοφόρου (ο δόκιμος όρος) σκάφους, είναι το θέμα που, κατά κανόνα, απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου ενός ιδιοκτήτη.

 

Το κόστος της συντήρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με συνέπεια το ύψος της, να κυμαίνεται σε μεγάλο εύρος.

Κάποιοι από τους παράγοντες είναι:

  • Η ηλικία του σκάφους
  • Το μήκος του
  • Τα υλικά κατασκευής
  • Η πρότερη συντήρησή του
  • Αν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ασχολείται με τις εργασίες συντήρησης, ή αναθέτει σε συνεργείο
  • Η ποιότητα του εξοπλισμού, εξαρτισμού και γενικότερα των υλικών κατασκευής του
  • Το επίπεδο ετοιμότητας που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να βρίσκεται το σκάφος του.
  • Η χρήση που γίνεται στο σκάφος (πολυήμερη ή ολιγοήμερη κρουαζιέρα, αγώνες, ναύλωση κλπ).

Στα έξοδα συντήρησης θα πρέπει να προστεθούν οι επιθεωρήσεις, τα τέλη ελλιμενισμού, τα ασφάλιστρα.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, ή εκτίμηση του κόστους συντήρησης μπορεί να γίνει μόνο για συγκεκριμένο σκάφος, συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και συγκεκριμένη χρήση.

Διαφορετικά, είναι βέβαιο οτι η εκτίμηση θα έχει πολύ μεγάλη απόκλιση από το τελικό κόστος.